Er kan voor worden gekozen om aan de buitenzijde van de poort een intercom aan te brengen waardoor bezoekers zich kunnen melden. Vaak wordt een Doorbirddergelijke oplossing gecombineerd met een camera zodat ook kan worden geverifieerd wie er aan de poort staat.

Een andere mogelijkheid is om de intercomfunctie te combineren met een code bedienpaneel zodat een selecte groep personen via de aan hun toegekende code de poort kan openen.

De meest uitgebreide intercomfunctie wordt gevormd door de combinatie met een ingebouwde camera. Bij deze oplossingen moet er wel op worden gelet dat de camera hoogte goed wordt gekozen. Indien deze bedoeld is als video-intercom voor bezoekers die zich vanuit de auto kunnen melden zal de camera immers veel lager moeten worden aangebracht dan bij een situatie waarin men zich vanuit een staande positie kan aanmelden.

In de laatste situatie wordt meestal een hoogte van 160-165 cm aangehouden.