Rouweler terrashaarden en sierhekwerken

Zodra u uw nieuw hekwerk in gebruik neemt en er voor kiest om de toegangspoorten (al dan niet elektrisch) te vergrendelen, ontstaat al snel de noodzaak voor een buiten het hek aangebrachte beldrukker of (video)intercomsysteem.

Het is immers wel erg vervelend als uw bezoek voor een gesloten toegangspoort komt te staan en u eerst mobiel moet bellen met het verzoek de poort even open te doen. Door bij de installatie van het hekwerk en de toegangspoorten rekening te houden met het direct of naderhand installeren van de noodzakelijke signaleringsmiddelen kan de bekabeling hiervoor gelijk worden aangebracht.

Fotocel beveiliging

Roger fotocel paaltjesRoger fotocellenDe meeste poortaandrijvingen worden standaard geleverd met één set fotocellen die er voor zorgen dat de poort niet zal sluiten zolang zich iets in de poortopening bevindt. Uit hoofde van beveiliging is dit een verplichte voorziening bij elektrisch of elektrisch/hydraulisch uitgevoerde poortaandrijvingen.

Afhankelijk van uw specifieke situatie of de manier waarop u met de toegangspoort wenst om te gaan, kan het noodzakelijk zijn om ook aan de binnenzijde van de poortopening een set fotocellen aan te brengen. Stel dat de auto van u of uw bezoekers zich binnen de draaicirkel van de toegangspoort kan bevinden en dit niet wordt gedetecteerd, dan zou een sluitcommando van de elektrisch bediende poort de auto flink kunnen beschadigen.

Bij een geopende poort kan het signaal van de aan de binnenzijde gemonteerde fotocellen eventueel tegelijkertijd als oprit signalering fungeren om aan te geven dat de toegang tot uw perceel wordt gebruikt. Dit signaal kan desgewenst tevens worden doorgegeven aan een aanwezig Domotica of Huisautomatiseringssysteem

Bel signalering

Draadloze belBel signalering kan zowel bedraad als draadloos worden uitgevoerd. De keuze voor een van beide mogelijkheden zal veelal worden bepaald door de situatie ter plekke. Wat is bijvoorbeeld de afstand die moet worden overbrugd? Wordt een draadloos signaal mogelijk verstoord door in de omgeving aanwezige storingsbronnen.

Door bij de samenstelling van het hek rekening te houden met een toe te passen beldrukker kan hiervoor op het hekwerk reeds een montageplaat worden aangebracht.

 

Intercom

DoorbirdEr kan voor worden gekozen om aan de buitenzijde van de poort een intercom aan te brengen waardoor bezoekers zich kunnen melden. Vaak wordt een dergelijke oplossing gecombineerd met een camera zodat ook kan worden geverifieerd wie er aan de poort staat. Een andere mogelijkheid is om de intercomfunctie te combineren met een code bedienpaneel zodat een selecte groep personen via de aan hun toegekende code de poort kan openen.

De meest uitgebreide intercomfunctie wordt gevormd door de combinatie met een ingebouwde camera. Bij deze oplossingen moet er wel op worden gelet dat de camera hoogte goed wordt gekozen. Indien deze bedoeld is als video-intercom voor bezoekers die zich vanuit de auto kunnen melden zal de camera immers veel lager moeten worden aangebracht dan bij een situatie waarin men zich vanuit een staande positie kan aanmelden. In de laatste situatie wordt meestal een hoogte van 160-165 cm aangehouden.

Proximity reader

Proximity readerIndien een groot aantal personen de mogelijkheid moet worden geboden om de poorten te openen en te sluiten, wordt het iedereen aanbieden van een afstandbediening al snel een erg Proximity tokenprijzige oplossing. Bovendien is het beheer van de afstandsbedieningen dan nauwelijks meer op een goede manier uit te voeren.

In dergelijke situaties is het aanbrengen van een proximity lezer een betere oplossing. De uitgegeven proximity cards of tags kunnen eenvoudig worden geactiveerd en eventueel verloren cards of tags kunnen snel en eenvoudig worden geblokkeerd.

De proximity tags zijn leverbaar als sleutelhanger of credit card en desgewenst zelfs in de vorm van een polsband. Door de card of tag kort voor de lezer te houden zal de poort openen en na enige tijd zich automatisch weer sluiten.

 

Codepaneel

Roger codepaneelAls alternatief voor een systeem met proximity cards of tags kan ook worden gekozen voor een bij de poort gemonteerd codepaneel. Het "vergeten" van de tag of toegangskaart behoort daarmee tot het verleden. Alleen het "vergeten" van de code blijft natuurlijk nog wel bestaan.

Het beveiligingsniveau van een systeem met een codepaneel is echter kleiner dan een op proximity tags gebaseerde oplossing. Een geheime code is in de praktijk namelijk niet erg lang "geheim" en het regelmatig wisselen van de code blijft in de praktijk vaak achterwege.