Nupi66 hydraulisch

De toepassing van lineaire motoren voor uw toegangspoort is financieel gezien de meest interessante manier om een elektrische bediening te realiseren. Ook deze lineaire motoren worden echter in vele soorten en maten, maar vooral ook met veel kwaliteitsverschillen op de markt aangeboden.

Zo zijn er puur mechanische lineaire motoren maar ook zijn hiervoor de hydraulische versies beschikbaar.

Wij maken bij voorkeur gebruik van een kwalitatief goed hydraulisch systeem omdat we ons geen situatie kunnen permitteren waarin de bediening reeds na korte tijd mankementen vertoont.

Het is apparatuur dat dag en nacht in weer en wind en bij grote temperatuursverschillen zijn werk moet kunnen verrichten.

Lineaire motoren kunnen niet in iedere situatie worden toegepast. Indien vleugelhekken aan gemetselde poeren zijn opgehangen is vooral de afstand tussen het hekwerkscharnierpunt en de achterkant van het metselwerk bepalend of automatisering met behulp van lineaire motoren tot de mogelijkheden behoort. Indien deze afstand te groot is zal naar een oplossing met Knikarm motoren moeten worden uitgeweken.